Τι γίνεται στο μυαλό ενός παιδιού με ΔΕΠΥ (In the mind of a child with ADHD)

Τι είναι ΔΕΠΥ;

______________________________________________________________________________

Oδηγός για Δασκάλους            Oδηγός για Γονείς

 

 

 

 

 

A Guide for Parents      English | Greek | Turkish
A Guide for Teachers     English | Greek | Turkish
A Guide for Professionals     English
Medication     English | Greek | Turkish
Who is ADD-ADHD Support?     English-Greek-Turkish
ADD-ADHD Support Leaflet     English-Greek | English-Turkish