Νομοθεσία

Νόμος στην Κύπρο, Κανονισμοί και Σύμβαση ΟΗΕ για τα ΄δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

by on

Νόμος

  • Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 (Ν.113(I)/99) (Αρχείο Pdf )
  • Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 (Ν. 69(I)/2001) (Αρχείο Pdf )
  • Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν.87(I)/2014) (Αρχείο Pdf )

Κανονισμοί

  • Οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π.186/2001) (Αρχείο Pdf )
  • Οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικοί)Κανονισμοί του 2013 (Κ.Δ.Π.416/2013) (Αρχείο Pdf )
  • Οι Περί Μηχανισμού Έγκαιρης Εντόπισης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π.185/2001) (Αρχείο Pdf )

Σύμβαση Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Ο περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2011 [Ν. 8(ΙΙΙ)/2011] (Αρχείο Pdf )

Τα αρχεία της Νομοθεσίας τα βρήκαμε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – στο τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης (βλέπε εδώ σχετικό συνδεσμο)

You may also like