Επιτεύγματα της ΔΕΠ-Υ ΚΥΠΡΟΥ

Στήριξη Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου στη Λευκωσία, το οποίο προσφέρει στήριξη, ενημέρωση και κατάρτιση.

Το Όραμα, η Αποστολή και οι στόχοι μας

Το Όραμα, η Αποστολή και οι στόχοι μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή όλων όσων επηρεάζονται από τη ΔΕΠ-Υ στην Κύπρο

Ποιοι Είμαστε

Η ΔΕΠ-ΔΕΠΥ Κύπρου εύναι μια εθελοντική οργάνωση που άρχισε να δραστηριοποιείται στην Κύπρο το 2000.

Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη

Επιστημονική Επιτροπή

Ακολουθούν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής

Συμβουλευτική Επιτροπή

(ADHD Europe, ADHD U.K., ADHD Norway, ADHD Irland)

Ετήσιοι Απολογισμοί