Επιτεύγματα της ΔΕΠ-Υ ΚΥΠΡΟΥ

Στήριξη Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου στη Λευκωσία, το οποίο προσφέρει στήριξη, ενημέρωση και κατάρτιση.

Το Όραμα, η Αποστολή και οι στόχοι μας

Το Όραμα, η Αποστολή και οι στόχοι μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή όλων όσων επηρεάζονται από τη ΔΕΠ-Υ στην Κύπρο

Ποιοι Είμαστε

Η ΔΕΠ-ΔΕΠΥ Κύπρου εύναι μια εθελοντική οργάνωση που άρχισε να δραστηριοποιείται στην Κύπρο το 2000.

Ετήσιοι Απολογισμοί

Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη

Επικεφαλείς συναισθηματικής υποστήριξης ανα επαρχία

Επικεφαλείς συναισθηματικής υποστήριξης ανα επαρχία

Επιστημονική Επιτροπή

Ακολουθούν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής