Επιτεύγματα της ΔΕΠΥ ΚΥΠΡΟΥ

Στήριξη Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου στη Λευκωσία, το οποίο πρόσφερε στήριξη, ενημέρωση και κατάρτιση.

Το Όραμα, η Αποστολή και οι στόχοι μας

Το Όραμα, η Αποστολή και οι στόχοι μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή όλων όσων επηρεάζονται από τη ΔΕΠΥ στην Κύπρο

Ποιοι Είμαστε

Η ΔΕΠΥ Κύπρου εύναι μια εθελοντική οργάνωση που άρχισε να δραστηριοποιείται στην Κύπρο το 2000.

Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη

Επιστημονική Επιτροπή

Ακολουθούν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής

Συμβουλευτική Επιτροπή

(ADHD Europe, ADHD U.K., ADHD Norway, ADHD Irland)

Υποστήριξη

O Σύνδεσμος ΔΕΠ / ΔΕΠ-Υ Κύπρου, προσφέρει στα άτομα με ΔΕΠ-Υ και τις οικογένειές τους στήριξη, ενημέρωση, εκπαίδευση και