Εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την ΔΕΠ / ΔΕΠ-Υ Κύπρου.

PHOTO GALLERY

Φωτογραφίες από τα διάφορα σεμινάρια και διαλέξεις σε μορφή παρουσίασης.

ADD/ADHD Support Annual Conference – Υποστηρικτικό Βίντεο

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Support Cyprus (ADD-ADHD) held its 2nd annual conference in Nicosia,

Profile: ADD-ADHD – Υποστηρικτικό Βίντεο

Profile video showcasing work of CCMC member ADD-ADHD