• Συναντήσεις συναισθηματικής υποστήριξης για γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ και ενήλικες με ΔΕΠΥ.
  • Γραμμή άμεσης επικοινωνίας.
  • Ετοιμασία πληροφοριακών φυλλαδίων, βιβλιαρίων, DVD στα ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά.
  • Σεμινάρια γονιών/εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Συμβολή στη δημιουργία του ετήσιου συνεδρίου «Οι Γονείς εκπαιδεύονται».
  • Διαλέξεις σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και τους Συνδέσμους Γονέων μετά από πρόσκληση.
  • Εκδηλώσεις και δραστηριότητες για Ευαισθητοποίηση.

Το 2006, μέσω του Υπουργείου Υγείας κατέστη δυνατή η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ‘ένα χάπι την ημέρα’, εξαλείφοντας έτσι το στίγμα για τα παιδιά που χρειάζονται ενίσχυση της αγωγής τους στο σχολείο.