Το Όραμα, η Αποστολή και οι στόχοι μας

by on

Το Όραμα, η Αποστολή και οι στόχοι μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή όλων όσων επηρεάζονται από τη ΔΕΠ-Υ στην Κύπρο προσφέροντας στήριξη, ενημέρωση, εκπαίδευση και συνηγορία ώστε να εκπληρώσουμε το όραμα μας για μια ενδυναμωμένη και ολοκληρωμένη κοινότητα ΔΕΠ-Υ.

  • Ευαισθητοποίηση του κοινού στην Κύπρο έτσι ώστε να κατανοεί, να αποδέχεται και να ενισχύει τα άτομα που υποφέρουν από ΔΕΠ-Υ για να μπορούν να καταστούν ενεργά και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας
  • Διασφάλιση ότι τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ τυγχάνουν έγκαιρης διάγνωσης και εκπαιδευτικής στήριξης μέσω του Υπουργείου Παιδείας
  • Διασφάλιση ότι τα άτομα που υποφέρουν με ΔΕΠ-Υ έχουν πρόσβαση σε ένα αποδεκτό φάσμα αποτελεσματικής φαρμακευτικής αγωγής μέσω του Υπουργείου Υγείας και ότι η ΔΕΠ-Υ αναγνωρίζεται ως μια χρόνια πάθηση

You may also like