Ομάδα Ψυχοδράματος για ενήλικες

by on

Στόχος της ομάδας είναι να βοηθήσει τα μέλη να επεξεργαστούν “δύσκολα” θέματα, συναισθήματα και προβληματισμούς σε σχέση με τη ΔΕΠ-Υ. Πως η διαταραχή έχει επηρεάσει την καθημερινότητα, τις σχέσεις και την προσωπική εξέλιξη κάθε ατόμου; Πως διεκδικούμε τα όνειρα, τις επιθυμίες και τους στόχους μας; Η ομάδα Ψυχοδράματος, είναι μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία που απευθύνεται σε άτομα τα οποία αναζητούν την προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση, την εξέλιξη και την αυτογνωσία. Η ομάδα απευθύνεται σε ενήλικες με ΔΕΠ-Υ καθώς και γονείς παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ΔΕΠ-Υ.

You may also like