Διοικητικό συμβούλιο

by on

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη

Πρόεδρος: Μαρίνα Γεωργίου

Αντιπρόεδρος: Μαρία Κολιού

Γραμματέας: Πόπη Ξάνθου

Βοηθός Γραμματέας: Μαρία Χρυσοστόμου

Ταμίας: Φάνη Χαριλάου

Μέλη:
Ελένη Φιλίππου
Μαρία Ξενοφώντος
Χαρούλα Γεωργίου
Βασούλα Παναγιώτου

You may also like