Διοικητικό συμβούλιο

by on

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη

Πρόεδρος: Μαρίνα Γεωργίου

Αντιπρόεδρος: Πόπη Ξάνθου

Γραμματέας: Ιφιγένεια Παπαλεοντίου

Βοηθός Γραμματέας: Αίμιλυ Κωνσταντινίδου

Ταμίας: Χριστίνα Καλυφόμματου

Μέλη: Βασούλλα Παναγιώτου

Σταυρούλλα Χατζηκωστή

Ανδρέας Φωτίου

Σόνια Νεοφύτου Μηνά

You may also like