Ποιοι Είμαστε

by on

Η ΔΕΠ-ΔΕΠΥ Κύπρου εύναι μια εθελοντική οργάνωση που άρχισε να δραστηριοποιείται στην Κύπρο το 2000. Το 2004 ενεγγράφη ως φιλανθρωπικό σωματείο με εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα
μέλη μας περιλαμβάνουν πιο πολλά από 1000 εγγεγραμμένα άτομα καθώς και συνεργάτες μας όπως γονείς, εκπαιδευτικούς, γιατρούς και ειδικούς οι οποίοι έχουν δείξει αρκετό ενδιαφέρον για τη διαταραχή ελλιματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

Προσφέρουμε διαλέξεις, σεμινάρια, ομάδες στήριξης, καθοδήγηση, μαθήματα ειδικής αγωγής, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοεκπαιδευτικές αξιολογήσεις, και προάσπιση των δικαιωμάτων.

Έχοντας κερδίσει το σεβασμό των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας όπως επίσης και από τους δωρητές μας, τους διαδικτυακούς συνεργάτες μας, τη διεθνή κοινότητα ΔΕΠ-Υ, τη κοινωνία και τα Μ.Μ.Ε μπορούμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους και έτσι μπορούμε να επιτυγχάνουμε πιο εύκολα τους στόχους μας.

You may also like